Forzum Förlag – böcker för en positiv utveckling

Välkommen till Forzum Förlag! Vi ger ut böcker inom följande ämnesområden:

Ledarskap & Utveckling
– böcker om att leda sig själv och andra
– böcker om utveckling personligen eller organisatoriskt

Är ledarskap och utveckling verkligen så viktigt?

Det kan låta teoretiskt, fyrkantigt eller tråkigt med ledarskap – men så är det inte alls. Det är inte alltid vi tänker på det, men vi människor utövar faktiskt ledarskap hela tiden. Dels leder vi oss själva hela dagarna, dels leder vi våra barn, vår hund eller vår häst. Kanske leder vi också våra medarbetare eller ett projekt på jobbet? Så ledarskap är något som går som en röd tråd genom alla våras liv. Det är något som är ständigt närvarande.

Ett gott ledarskap skapar en bra värld – ett bristfälligt/dåligt ledarskap skapar å andra sidan en mindre bra värld. Därför har ledarskap en stor betydelse för hur vår värld ser ut.

Vad är tanken med att ge ut böcker?

Vår vision är att våra böcker ska bidra med något positivt i världen. För om vi människor blir mer uppmärksamma på vårt eget – eller andras – ledarskap så har det betydelse. Det gör det skillnad. Därför ger vi ut böcker inom detta ämnesområde.

Kan verkligen en bok göra någon skillnad?

En bok ändrar inte vad en människa gör eller hur hon agerar. En bok ändrar inte en människas ledarskap. Men… en bra bok kan väcka nya tankar. Den kan få människor att se nya perspektiv. Den kan inspirera och utmana. Ja, den kan helt enkelt öppna upp för nya idéer och insikter.

Vad är unikt med våra böcker?

Grundidén med våra böcker är att vi vill:

  • Få människor mer uppmärksamma på hur de agerar och förhåller sig
  • Förenkla världen – istället för att komplicera den (Världen är komplicerad nog ändå)
  • Erbjuda en positiv läsupplevelse (Att läsa ska vara roligt)

Våra böcker lyfter fram ledarskap som något praktiskt, enkelt och möjligt att påverka. Våra böcker ger dig glädje och inspiration – snarare än pekpinnar. Så varför inte läsa någon av våra böcker?

PS. Söker du fler teorier eller modeller är inte våra böcker vägen att gå. Våra böcker handlar nämligen om praktiskt ledarskap – och om att få saker att fungera bättre i verkligheten – inte bara i teorin…

Välkommen att klicka vidare på flikarna ovan för mer information. Eller kontakta oss gärna direkt.